Információs szám
+361-4231600 +3670-7181600
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

 • Levelezési cím
  1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

 • Telefon
  +3614231600

 • Fax
  +3614896712

 • E-mail
  cibbiztositas@cib.hu

 • Ügyvezető
  Nagy Annamária

 • Adószám
  12575220-4-41

 • Cégjegyzékszám
  01-09-693224

Tájékoztatás a honlapot üzemeltető személyről
Utolsó módosítás: 2023.03.23
A CIB Biztosítási Alkusz weboldalán található biztosításdíj tarifáló és ajánlatkészítő program üzemeltetését és rendelkezésre állásnak biztosítását az SK Trend Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. 3.em.) biztosítótársaságoktól és biztosításközvetítőktől teljes mértékben független informatikai fejlesztő cég végzi.
A weboldal működése során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a felelős.
 
 
Szerzői jog
 
A CIB Biztosítási Alkusz weboldalán található biztosításdíj tarifáló és ajánlatkészítő program részét képező adatbázisok a biztosítótársaságok valamint a gépjármű leíró adatbázis az EurotaxGlass’s Magyarország Kft. tulajdonát képezik. A gépjármű leíró adatbázis szerzői jogvédelem alatt áll, melynek használatára a CIB Biztosítási Alkusz Kft. az SK Trend Kft-vel történt megállapodás alapján jogosult. 
 
Személyes adatok védelme
 
Azzal, hogy Ön a CIB Biztosítási Alkusz Kft. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a CIB Biztosítási Alkusz Kft. legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési időig a következők szerint kezelje.
Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy e-mail címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a CIB Biztosítási Alkusz Kft. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat a CIB Csoport más vállalatainak vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem járul hozzá adatainak fenti célokból történő felhasználásához, továbbításához, a CIB Biztosítási Alkusz Kft. weboldalain megtalálható elérhetőségeken lehetősége van ezt jelezni.
Ha Ön különleges adatot (pl. vallási, politikai hovatartozásáról) küld a részünkre, azt a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.
Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és 12 hónapig tárolja.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény endelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.
A CIB Biztosítási Alkusz az Ön által megadott adatok közül az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként – ha Ön ügyfelünk, biztosítási titokként – kezel.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. belső adatvédelmi tisztviselője: dr. Toma Vanda.
 
 
CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Minden jog fenntartva © 2013 CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2023.08.07